Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Oczekiwane rozwiązania

KGW nabywają osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru KGW

 • zerowe koszty rejestracji
 • 3000 zł - 5000 zł w 2018 roku wsparcia finansowe na działalność statutową w zależności od liczby członkiń 
 • dochody KGW przeznaczone na działalność statutową:

  Wprowadziliśmy rozwiązania, wyłącznie dla działalności KGW (KGW nabywają osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru KGW):

  Dochody KGW przeznaczone na działalność statutową:
  - bez podatku dochodowego,
  - bez obowiązku kasy fiskalnej,
  - uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (przychód do 100 tys. zł),
  - zwolnienie z podatku VAT (do 200 tys. zł),
  - brak obowiązku rozliczenia rocznego CIT
 • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej dla KGW,
 • możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji (samorząd, rząd), 
 • opieka pełnomocnika do spraw KGW w biurach powiatowych ARiMR oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
 • pomoc i nadzór nad działalnością Kół Gospodyń Wiejskich Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.