Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Niezależność i Rozwój

 • Obecnie funkcjonuje około 26,5 tysiąca Kół Gospodyń  Wiejskich powstałych w ramach Kółek Rolniczych (ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników Dz.U. z 1982 roku, Nr32, poz. 217) oraz kilka tysięcy powstałych po 2004 roku jako Stowarzyszenia. 
 • KGW pilnie potrzebują osobowości prawnej. Obecnie nie mają możliwości, by aplikować po dotacje, środki finansowe na bieżącą działalność i rozwój.
 • Częstokroć nawet samorządy nie mogą udzielić/rozliczyć wsparcia finansowego udzielanego KGW. W mediach zaś były opisywane absurdalne kontrole skarbowe prowadzone podczas festynów organizowanych przez KGW.
 • Pełnomocnik rządu ds. MSP oraz ARiMR - jako instytucje wspierające w bieżących działaniach i rozwoju aktywności KGW - opieka, wsparcie, pełna koordynacja:
  - procesu rejestracji,
  - wsparcie finansowe na działalność  i rozwój,
  - stałe programy finansowe,
  - rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
 • Dalsze planowane działania Pełnomocnika ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie KGW - Karta KGW, Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich/współpraca międzynarodowa KGW.

Po rejestracji koła gospodyń wiejskich zostaną w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi.